Sách ngoại văn
338
Industrial Economics :
DDC 338
Tác giả CN Ferguson, Paul R.
Nhan đề Industrial Economics : Issues and Perspectives / Paul R. Ferguson
Thông tin xuất bản Hampshire : Macmillan Education LTD, 1988
Mô tả vật lý 221
Thuật ngữ chủ đề Industrial economics
Thuật ngữ chủ đề Industrial-Economics
Môn học Kinh tế và quản lý công nghiệp
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170513
00212
00409554C0F-F0B1-41C0-9ADD-5214998DE99F
005201709131513
008081223s1988 vm| vie
0091 0
020 |a9781349192113
039|y20170913151309|zhientrang
082 |a338
100 |aFerguson, Paul R.
245 |aIndustrial Economics : |bIssues and Perspectives / |cPaul R. Ferguson
260 |aHampshire : |bMacmillan Education LTD, |c1988
300 |a221
650 |aIndustrial economics
650 |aIndustrial|xEconomics
690 |aKinh tế và quản lý công nghiệp
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/industrialeconomicsissuesandperspectives_paulr.ferguson/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét