Sách ngoại văn
428.2
Interchange 2 :
DDC 428.2
Tác giả CN Richards, Jack C.
Nhan đề Interchange 2 : Student's Book / Jack C. Richards , Jonathan Hull, Susan Proctor
Lần xuất bản 4th ed.
Thông tin xuất bản Cambridge : Cambridge University Press, 2005
Mô tả vật lý 162 p.
Thuật ngữ chủ đề English language-Foreign speakers -Study and teaching
Môn học Nói 2
Tác giả(bs) CN Hull, Jonathan
Tác giả(bs) CN Proctor, Susan
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170512
00212
0045B1BCD05-A48E-4728-9519-F4E65E89CF64
005201709131036
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20170913103616|bluuyen|y20170913103601|zluuyen
082 |a428.2
100 |aRichards, Jack C.
245 |aInterchange 2 : |bStudent's Book / |cJack C. Richards , Jonathan Hull, Susan Proctor
250 |a4th ed.
260 |aCambridge : |bCambridge University Press, |c2005
300 |a162 p.
650|aEnglish language|vForeign speakers |xStudy and teaching
690 |aNói 2
700 |aHull, Jonathan
700 |aProctor, Susan
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/400_ngonngu/420_tienganh_tienganhco/interchange 2 _studentbook_4th _richardsjackc/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét