Sách ngoại văn
808.5
The Art of Public Speaking /
DDC 808.5
Tác giả CN Carnagey, Dale
Nhan đề The Art of Public Speaking / Dale Carnagey, J. Berg Esenwein
Mô tả vật lý 279 p.
Thuật ngữ chủ đề Public speaking
Môn học Nói 2
Tác giả(bs) CN Esenwein, J. Berg
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170509
00212
00493B3ECBC-6869-4FA8-B6E2-96F12C7DFC8F
005201709121538
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170912153809|zluuyen
082 |a808.5
100 |aCarnagey, Dale
245 |aThe Art of Public Speaking / |cDale Carnagey, J. Berg Esenwein
300 |a279 p.
650 |aPublic speaking
690 |aNói 2
700 |aEsenwein, J. Berg
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/800_vanhoc_tutuhoc/800_vanhoc_tutuhoc/theartofpublicspeaking/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét