Sách tiếng Việt
338.1
Giáo trình chính sách nông nghiệp /
DDC 338.1
Tác giả CN Phạm Vân Đình
Nhan đề Giáo trình chính sách nông nghiệp / Phạm Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn Phượng Lê
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý 101 tr.
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp-Chính sách kinh tế
Môn học Phân tích chính sách nông nghiệp
Tác giả(bs) CN Dương Văn Hiểu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phượng Lê
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170508
00211
0041525D70C-7E31-4401-9304-6A9DEE36A5F5
005201709121409
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20170912140916|zluuyen
082 |a338.1
100 |aPhạm Vân Đình
245 |aGiáo trình chính sách nông nghiệp / |cPhạm Vân Đình, Dương Văn Hiểu, Nguyễn Phượng Lê
260 |aHà Nội : |bĐại học Nông Nghiệp Hà Nội, |c2008
300 |a101 tr.
650 |aNông nghiệp|xChính sách kinh tế
690 |aPhân tích chính sách nông nghiệp
700 |aDương Văn Hiểu
700 |aNguyễn Phượng Lê
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/giaotrinhchinhsachnongnghiep/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét