Sách ngoại văn
658.562
Quality Management in Public Sector :
DDC 658.562
Tác giả CN Tuomi, Ville
Nhan đề Quality Management in Public Sector : What Kind of Quality Management There Is and How It Is Implemented – Some Cases from Universities Academic Libraries and Health Care Services Between the Years 2000–2010 / Ville Tuomi
Thông tin xuất bản Finland : Universitas Wasaensis, 2012
Mô tả vật lý 213 p.
Thuật ngữ chủ đề Quality Management
Thuật ngữ chủ đề Service - Administrator
Môn học Quản lý dịch vụ công
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170495
00212
0040116C967-5B61-4FE6-A57D-E98A2FD74420
005201709111011
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170911101131|bluuyen|y20170911100957|zluuyen
082 |a658.562
100 |aTuomi, Ville
245 |aQuality Management in Public Sector : |bWhat Kind of Quality Management There Is and How It Is Implemented – Some Cases from Universities Academic Libraries and Health Care Services Between the Years 2000–2010 / |cVille Tuomi
260 |aFinland : |bUniversitas Wasaensis, |c2012
300 |a213 p.
650 |aQuality Management
650 |aService - Administrator
690 |aQuản lý dịch vụ công
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/qualitymanagementinpublicsector/0page_001thumbimage.jpg
890 |aSố đầu mục|bSố lượt lưu thông|c1|dSố lượt truy cập

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét