Sách ngoại văn
658.4
What makes a leader? /
DDC 658.4
Tác giả CN Goleman, Daniel.
Nhan đề What makes a leader? / Daniel Goleman, Suzy Welch
Thông tin xuất bản New York :Audio Renaissance,2006.
Mô tả vật lý 12 p.
Thuật ngữ chủ đề Emotional intelligence.
Thuật ngữ chủ đề Executive ability.
Thuật ngữ chủ đề Leadership.
Thuật ngữ chủ đề Leadership-Psychological aspects.
Thuật ngữ chủ đề Management-Psychological aspects.
Môn học Nghệ thuật lãnh đạo
Tác giả(bs) CN Welch, Jack,
Tác giả(bs) CN Welch, Suzy.
000 01289nim a22003614a 4500
00170493
00212
003OCoLC
0046D8852D3-EBFD-4B23-8AB6-22B5627E7EFF
005201709110916
007
008070124s2006 nyu n | eng d
0091 0
020 |a1593979738
039|y20170911091557|zluuyen
08204|a658.4|222
1001 |aGoleman, Daniel.
24510|aWhat makes a leader? / |cDaniel Goleman, Suzy Welch
260 |aNew York :|bAudio Renaissance,|c2006.
300 |a12 p.
650 0|aEmotional intelligence.
650 0|aExecutive ability.
650 0|aLeadership.
650 0|aLeadership|xPsychological aspects.
650 0|aManagement|xPsychological aspects.
690|aNghệ thuật lãnh đạo
7001 |aWelch, Jack,|d1935-
7001 |aWelch, Suzy.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/whatmakesaleader_danielgoleman/0coverthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét