Sách tiếng Việt
628.74 Ng 527 Kh
Thiết bị khí sinh học KT31 /
DDC 628.74
Tác giả CN Nguyễn Quang Khải
Nhan đề Thiết bị khí sinh học KT31 / Nguyễn Quang Khải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2008
Mô tả vật lý 95 tr. ; 24 cm
Tùng thư Đầu bìa trang sách ghi: Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả dự án khí sinh học công nghiệp
Tùng thư Tủ sách khí sinh học tiết kiệm năng lượng
Thuật ngữ chủ đề Chất thải-Xử lý
Thuật ngữ chủ đề Khí sinh học-Công nghệ
Môn học Năng lượng tái tạo
Môn học Năng lượng mặt trời và ứng dụng
Môn học Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học
000 00000nam a2200000 4500
00170491
00211
0046BB6274B-A33C-4360-8A82-0121CF027CFA
005201709110857
008130110s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170911085758|bhientrang|y20170911085111|zhientrang
082 |a628.74|bNg 527 Kh
100 |aNguyễn Quang Khải
245 |aThiết bị khí sinh học KT31 / |cNguyễn Quang Khải
260 |aHà Nội : |bKhoa học tự nhiên và công nghệ, |c2008
300 |a95 tr. ; |c24 cm
490|aĐầu bìa trang sách ghi: Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả dự án khí sinh học công nghiệp
490|aTủ sách khí sinh học tiết kiệm năng lượng
650 |aChất thải|xXử lý
650 |aKhí sinh học|xCông nghệ
690|aNăng lượng tái tạo
690|aNăng lượng mặt trời và ứng dụng
690|aQuá trình và thiết bị công nghệ sinh học
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/thietbikhisinhhockt31_quangkhai/biathumbimage.jpg
890|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét