GT,Bài giảng ĐHNT
660.6
Polymer sinh học biển /
DDC 660.6
Tác giả CN Ngô Đăng Nghĩa
Nhan đề Polymer sinh học biển / Ngô Đăng Nghĩa
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 376 tr. :
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề Polyme
Môn học Polymer sinh học biển
Môn học Polymer sinh học và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170489
00214
004857FCAA8-0E3E-4787-B957-D4BA85B34D41
005201709110817
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170911081714|znguyenloi
082 |a660.6
100 |aNgô Đăng Nghĩa
245 |aPolymer sinh học biển / |cNgô Đăng Nghĩa
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a376 tr. :
650|aCông nghệ sinh học
650|aPolyme
690|aPolymer sinh học biển
690|aPolymer sinh học và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/polymersinhhocbien_ngodangnghia/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét