Sách ngoại văn
005.71
Interfacing sensors to the IBM PC /
DDC 005.71
Tác giả CN Tompkins, Willis J.
Nhan đề Interfacing sensors to the IBM PC /Willis J. Tompkins, John G. Webster
Thông tin xuất bản Englewood Cliffs : Prentice Hall,c1988.
Mô tả vật lý xi, 447 p. :ill. ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Computer interfaces.
Thuật ngữ chủ đề Detectors.
Thuật ngữ chủ đề IBM Personal Computer.
Môn học Thiết kế mạch giao tiếp và Đồ án
Môn học Tin học ứng dụng trong cơ điện tử
Tác giả(bs) CN Webster, John G.,
000 00808nam a2200265 a 4500
00170488
00212
003UkOxU
00471B77AF4-E084-4458-ACA3-075E98240B2E
005201709130846
008170911sc198 njua b 001 0 eng
0091 0
020 |a0134690818
039|a20170913084612|bnguyenloi|c20170911081808|dluuyen|y20170911081353|zluuyen
08200|a005.71|219
1001 |aTompkins, Willis J.
24510|aInterfacing sensors to the IBM PC /|cWillis J. Tompkins, John G. Webster
260 |aEnglewood Cliffs : |bPrentice Hall,|cc1988.
300 |axi, 447 p. :|bill. ;|c24 cm.
650 0|aComputer interfaces.
650 0|aDetectors.
650 0|aIBM Personal Computer.
690|aThiết kế mạch giao tiếp và Đồ án
690|aTin học ứng dụng trong cơ điện tử
7001 |aWebster, John G.,|d1932-
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/interfacingsensorstothepc_wtompkins/0coverthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét