Khóa luận
660.63 V 400 H
Nghiên cứu tinh chế và đánh giá một số đặc tính hóa học của lectin từ bọt biển Stylissa flexibilis /
DDC 660.63
Tác giả CN Võ Thị Hảo
Nhan đề Nghiên cứu tinh chế và đánh giá một số đặc tính hóa học của lectin từ bọt biển Stylissa flexibilis / Võ Thị Hảo; Lê Đình Hùng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 50 tr. : biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học. Khóa 55
Thuật ngữ chủ đề Lectin (Protein)-Đặc tính hóa học
Thuật ngữ chủ đề Bọt biển-Chiết xuất
Tác giả(bs) CN Lê Đình Hùng: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002798
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170004
00215
004353B4C1A-7358-4C18-8B7A-8FA0B335AEBE
005201708111540
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170811154034|zvanpth
082 |a660.63|bV 400 H
100 |aVõ Thị Hảo
245 |aNghiên cứu tinh chế và đánh giá một số đặc tính hóa học của lectin từ bọt biển Stylissa flexibilis / |cVõ Thị Hảo; Lê Đình Hùng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a50 tr. : |bbiểu đồ ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học. Khóa 55
650 |aLectin (Protein)|xĐặc tính hóa học
650 |aBọt biển|xChiết xuất
700 |aLê Đình Hùng: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002798
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002798 Kho luận văn 660.63 V 400 H Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét