Khóa luận
664.26 Ng 527 A
Nghiên cứu tính chất lưu biến của Gelatin từ da cá tra (Pangasius hypophthalmus) /
DDC 664.26
Tác giả CN Nguyễn Thanh Ngọc Ánh
Nhan đề Nghiên cứu tính chất lưu biến của Gelatin từ da cá tra (Pangasius hypophthalmus) / Nguyễn Thanh Ngọc Ánh; Nguyễn Trọng Bách: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 67 tr. : biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ chế biến thủy sản. Khóa 55
Thuật ngữ chủ đề Gelatin-Tính lưu biến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trọng Bách: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002796
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170002
00215
0044FD34BE4-B270-48F0-AD85-55F0751D906A
005201708111433
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170811143426|zvanpth
082 |a664.26|bNg 527 A
100 |aNguyễn Thanh Ngọc Ánh
245 |aNghiên cứu tính chất lưu biến của Gelatin từ da cá tra (Pangasius hypophthalmus) / |cNguyễn Thanh Ngọc Ánh; Nguyễn Trọng Bách: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a67 tr. : |bbiểu đồ ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ chế biến thủy sản. Khóa 55
650 |aGelatin|xTính lưu biến
700 |aNguyễn Trọng Bách: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002796
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002796 Kho luận văn 664.26 Ng 527 A Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét