Sách tiếng Việt
639.2
Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam /
DDC 639.2
Nhan đề Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam / Nguyễn Văn Lung và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông Nghiệp, 2012
Mô tả vật lý 297
Thuật ngữ chủ đề Thủy sản-Khai thác
Môn học Kỹ thuật và thiết bị khai thác thủy sản
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Lung
Tác giả(bs) CN Trần Đức Phú
Tác giả(bs) CN Vũ Duyên Hải
Tác giả(bs) CN Hoàng Văn Tính
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170001
00211
004D73AD22F-CC4D-45D6-9921-E26337B0180B
005201708111601
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170811160304|boanhntk|c20170811142113|doanhntk|y20170811141202|zoanhntk
082 |a639.2
245 |aMột số nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam / |cNguyễn Văn Lung và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bNông Nghiệp, |c2012
300 |a297
650 |aThủy sản|xKhai thác
690 |aKỹ thuật và thiết bị khai thác thủy sản
700|aNguyễn Văn Lung
700|aTrần Đức Phú
700|aVũ Duyên Hải
700|aHoàng Văn Tính
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/motsonghekhaithacthuysanovn_ttkhuyennongqg/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét