Sách ngoại văn
639
An introduction to using our Great Barrier Reef Marine Park /
DDC 639
Nhan đề An introduction to using our Great Barrier Reef Marine Park / Australian Government; Tôn Nữ Mỹ Nga dịch
Thông tin xuất bản Great Barrier Reef Marine Park Authority
Mô tả vật lý 113 p.
Tác giả(bs) CN Tôn Nữ Mỹ Nga
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170000
00212
00443CFA0E0-9B1B-4B28-A0CF-20C59F8B3583
005201801160716
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180116071611|bnguyenloi|c20170811082053|dnguyenloi|y20170811080923|znguyenloi
082 |a639
245 |aAn introduction to using our Great Barrier Reef Marine Park / |cAustralian Government; Tôn Nữ Mỹ Nga dịch
260 |bGreat Barrier Reef Marine Park Authority
300 |a113 p.
700|aTôn Nữ Mỹ Nga
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/anintrodutiontousingourgreatbarrierreefmarinepark/0page_001thumbimage.jpg
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét