Khóa luận
664.153 L 250 L
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất lưu biến của gel rong sụn và gen gelatin làm cơ sở xây dựng quy trình sản xuất kẹo rong sụn (Kapphycus alvarezii) /
DDC 664.153
Tác giả CN Lê Thị Kim Lành
Nhan đề Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất lưu biến của gel rong sụn và gen gelatin làm cơ sở xây dựng quy trình sản xuất kẹo rong sụn (Kapphycus alvarezii) / Lê Thị Kim Lành; Trần Thị Huyền, Nguyễn Trọng Bách: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 78 tr. : biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ chế biến thủy sản. Khóa 55
Thuật ngữ chủ đề Bánh kẹo-Sản xuất
Thuật ngữ chủ đề Gelatin-Tính lưu biến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trọng Bách: GVHD
Tác giả(bs) CN Trần Thị Huyền: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002795
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169991
00215
004518697D8-97BF-463F-A5F9-926D972BF63B
005201708101656
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170810165647|zvanpth
082 |a664.153|bL 250 L
100 |aLê Thị Kim Lành
245 |aNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất lưu biến của gel rong sụn và gen gelatin làm cơ sở xây dựng quy trình sản xuất kẹo rong sụn (Kapphycus alvarezii) / |cLê Thị Kim Lành; Trần Thị Huyền, Nguyễn Trọng Bách: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a78 tr. : |bbiểu đồ ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ chế biến thủy sản. Khóa 55
650 |aBánh kẹo|xSản xuất
650 |aGelatin|xTính lưu biến
700 |aNguyễn Trọng Bách: GVHD
700 |aTrần Thị Huyền: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002795
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002795 Kho luận văn 664.153 L 250 L Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét