Khóa luận
664.949 B 510 V
Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của dịch thủy phân protein đầu tôm sau khi ủ trong bã chượp cá cơm /
DDC 664.949
Tác giả CN Bùi Thị Tường Vy
Nhan đề Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của dịch thủy phân protein đầu tôm sau khi ủ trong bã chượp cá cơm / Bùi Thị Tường Vy; Nguyễn Thị Mỹ Hương: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 44 tr. : biểu đồ, ảnh, phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ sau thu hoạch. Khóa 55
Thuật ngữ chủ đề Đầu tôm-Thủy phân
Thuật ngữ chủ đề Protein đầu tôm-Chất lượng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Mỹ Hương: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002791
000 00000nam a2200000 4500
00169985
00215
004961AB0A8-CFE5-47B8-886D-C890AF5634E6
005201710121536
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20171012153712|bvanpth|y20170810111506|zvanpth
082 |a664.949|bB 510 V
100 |aBùi Thị Tường Vy
245 |aNghiên cứu sự biến đổi chất lượng của dịch thủy phân protein đầu tôm sau khi ủ trong bã chượp cá cơm / |cBùi Thị Tường Vy; Nguyễn Thị Mỹ Hương: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a44 tr. : |bbiểu đồ, ảnh, phụ lục ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ sau thu hoạch. Khóa 55
650 |aĐầu tôm|xThủy phân
650 |aProtein đầu tôm|xChất lượng
700 |aNguyễn Thị Mỹ Hương: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002791
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002791 Kho luận văn 664.949 B 510 V Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét