Khóa luận
664.949 H 531 Th
Nghiên cứu sự biến đổi của một số vi khuẩn gây hỏng đặc trưng và gây bệnh trên cá rô phi vằn bảo quản ở nhiệt độ biến động /
DDC 664.949
Tác giả CN Huỳnh Thị Minh Thơ
Nhan đề Nghiên cứu sự biến đổi của một số vi khuẩn gây hỏng đặc trưng và gây bệnh trên cá rô phi vằn bảo quản ở nhiệt độ biến động / Huỳnh Thị Minh Thơ; Mai Thị Tuyết Nga: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 61 tr. : biểu đồ, ảnh, phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ thực phẩm. Khóa 55
Thuật ngữ chủ đề Cá rô phi vằn-Bảo quản
Thuật ngữ chủ đề Cá rô phi vằn-Chất lượng
Tác giả(bs) CN Mai Thị Tuyết Nga: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002790
000 00000nam a2200000 4500
00169968
00215
0041EC9FD21-FE17-4A67-AF4B-3C99D701B53F
005201708091615
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170809161619|zvanpth
082 |a664.949|bH 531 Th
100 |aHuỳnh Thị Minh Thơ
245 |aNghiên cứu sự biến đổi của một số vi khuẩn gây hỏng đặc trưng và gây bệnh trên cá rô phi vằn bảo quản ở nhiệt độ biến động / |cHuỳnh Thị Minh Thơ; Mai Thị Tuyết Nga: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a61 tr. : |bbiểu đồ, ảnh, phụ lục ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ thực phẩm. Khóa 55
650 |aCá rô phi vằn|xBảo quản
650 |aCá rô phi vằn|xChất lượng
700 |aMai Thị Tuyết Nga: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002790
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002790 Kho luận văn 664.949 H 531 Th Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét