Khóa luận
664.949 V 500 H
Nghiên cứu sự biến đổi về vi sinh vật của cá tra bảo quản lạnh ở một số chế độ nhiệt độ biến động /
DDC 664.949
Tác giả CN Vũ Thị Thanh Hằng
Nhan đề Nghiên cứu sự biến đổi về vi sinh vật của cá tra bảo quản lạnh ở một số chế độ nhiệt độ biến động / Vũ Thị Thanh Hằng; Mai Thị Tuyết Nga: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 58 tr. : biểu đồ, ảnh, phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Khoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ thực phẩm. Khóa 55
Thuật ngữ chủ đề Cá tra-Bảo quản
Thuật ngữ chủ đề Cá tra-Chất lượng
Tác giả(bs) CN Mai Thị Tuyết Nga: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002789
000 00000nam a2200000 4500
00169965
00215
00441A26D6E-5660-4C87-BB3D-CB9A94D88814
005201708091608
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170809160908|zvanpth
082 |a664.949|bV 500 H
100 |aVũ Thị Thanh Hằng
245 |aNghiên cứu sự biến đổi về vi sinh vật của cá tra bảo quản lạnh ở một số chế độ nhiệt độ biến động / |cVũ Thị Thanh Hằng; Mai Thị Tuyết Nga: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a58 tr. : |bbiểu đồ, ảnh, phụ lục ; |c27 cm
490 |aKhoa Công nghệ thực phẩm. Ngành Công nghệ thực phẩm. Khóa 55
650 |aCá tra|xBảo quản
650 |aCá tra|xChất lượng
700 |aMai Thị Tuyết Nga: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002789
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002789 Kho luận văn 664.949 V 500 H Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét