Khóa luận
639.68 C 108 Th
Tìm hiểu quy trình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) trong nhà kính theo công nghệ Biofloc tại chi nhánh Công ty Việt Úc - Bạc Liêu /
DDC 639.68
Tác giả CN Cao Văn Thịnh
Nhan đề Tìm hiểu quy trình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) trong nhà kính theo công nghệ Biofloc tại chi nhánh Công ty Việt Úc - Bạc Liêu / Cao Văn Thịnh; Trần Văn Dũng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 50 tr. : hình ảnh, phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Viện Nuôi trồng thủy sản. Ngành Nuôi thủy sản nước mặn. Khóa 55
Thuật ngữ chủ đề Tôm thẻ chân trắng-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Trần Văn Dũng: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002759
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169909
00215
0049A4C3CC5-E3F5-4A44-8C84-CF0881BB3D4D
005201708041106
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170804110651|bvanpth|y20170804110511|zvanpth
082 |a639.68|bC 108 Th
100 |aCao Văn Thịnh
245 |aTìm hiểu quy trình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) trong nhà kính theo công nghệ Biofloc tại chi nhánh Công ty Việt Úc - Bạc Liêu / |cCao Văn Thịnh; Trần Văn Dũng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a50 tr. : |bhình ảnh, phụ lục ; |c27 cm
490 |aViện Nuôi trồng thủy sản. Ngành Nuôi thủy sản nước mặn. Khóa 55
650 |aTôm thẻ chân trắng|xKỹ thuật nuôi
700 |aTrần Văn Dũng: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002759
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002759 Kho luận văn 639.68 C 108 Th Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét