GT,Bài giảng ĐHNT
621.43
Bài giảng Động cơ đốt trong /
DDC 621.43
Tác giả CN Phùng Minh Lộc
Nhan đề Bài giảng Động cơ đốt trong / Phùng Minh Lộc, Nguyễn Thái Vũ
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 131 tr.
Thuật ngữ chủ đề Động cơ đốt trong
Môn học Động cơ đốt trong
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thái Vũ
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169647
00214
004788C0162-0642-4BA9-8F7F-6BEE938435DD
005201707141602
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170714160157|znguyenloi
082 |a621.43
100 |aPhùng Minh Lộc
245 |aBài giảng Động cơ đốt trong / |cPhùng Minh Lộc, Nguyễn Thái Vũ
260|aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a131 tr.
650 |aĐộng cơ đốt trong
690 |aĐộng cơ đốt trong
700|aNguyễn Thái Vũ
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/dongcodottrong_phungminhloc_nguyenthaivu/0page_001thumbimage.jpg
890|d60|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét