Sách tiếng Việt
895.922 Tr 561 E
Bóng của ngày :
DDC 895.922
Tác giả CN Truong, Elena Pucillo
Nhan đề Bóng của ngày : Truyện ngắn và tản văn / Elena Pucillo Truong, Từ Sâm; Trương Văn Dân dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2012
Mô tả vật lý 192 tr. : minh họa ; 19 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Truyện ngắn
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Tản văn
Tác giả(bs) CN Từ Sâm
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000038183
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169645
00211
0041C0818FD-6C28-437C-A66F-AC472523D858
005201707121524
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20170712152418|zvanpth
082 |a895.922|bTr 561 E
100 |aTruong, Elena Pucillo
245 |aBóng của ngày : |bTruyện ngắn và tản văn / |cElena Pucillo Truong, Từ Sâm; Trương Văn Dân dịch
260 |aHà Nội : |bHội Nhà Văn, |c2012
300 |a192 tr. : |bminh họa ; |c19 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học Việt Nam|xTruyện ngắn
650 |aVăn học Việt Nam|xTản văn
700|aTừ Sâm
852|bKho mượn|j(1): 3000038183
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/bongcuangay_elenapucillotruongthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038183 Kho mượn 895.922 Tr 561 E Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét