Sách tiếng Việt
895.9228 V 308 L
Năm phút với ga xép :
DDC 895.9228
Tác giả CN Việt Linh
Nhan đề Năm phút với ga xép : Tạp văn / Việt Linh
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Trẻ, 2014
Mô tả vật lý 363 tr. ; 20 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Thế kỷ 20
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000038181
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169643
00211
004B2067EBB-3BE0-4BCA-9F43-278A8ECDB001
005201707121518
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170712151831|bvanpth|y20170712150254|zvanpth
082 |a895.9228|bV 308 L
100 |aViệt Linh
245 |aNăm phút với ga xép : |bTạp văn / |cViệt Linh
260 |aTp. HCM : |bTrẻ, |c2014
300 |a363 tr. ; |c20 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học Việt Nam|xThế kỷ 20
852|bKho mượn|j(1): 3000038181
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/vietlinh_5phutvoigaxepthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038181 Kho mượn 895.9228 V 308 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét