Sách tiếng Việt
895.9228 V 308 L
Chuyện và truyện :
DDC 895.9228
Tác giả CN Việt Linh
Nhan đề Chuyện và truyện : Tạp bút / Việt Linh
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 431 tr. : minh họa ; 20 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Thế kỷ 20
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000038179
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169641
00211
004FFB6F234-5E21-4FC0-A12A-1BE28F7C09ED
005201707121518
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170712151901|bvanpth|c20170712150129|dvanpth|y20170712145636|zvanpth
082 |a895.9228|bV 308 L
100 |aViệt Linh
245 |aChuyện và truyện : |bTạp bút / |cViệt Linh
260 |aTp. HCM : |bTrẻ, |c2012
300 |a431 tr. : |bminh họa ; |c20 cm
500|aSách biếu
650 |aVăn học Việt Nam|xThế kỷ 20
852|bKho mượn|j(1): 3000038179
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/vietlinh_chuyenvatruyenthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038179 Kho mượn 895.9228 V 308 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét