GT,Bài giảng ĐHNT
623.812
Quản lý đội tàu /
DDC 623.812
Tác giả CN Phùng Minh Lộc
Nhan đề Quản lý đội tàu / Phùng Minh Lộc
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại Học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 134 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tàu thủy - Quản lý
Môn học Quản lý đội tàu
Môn học Thực tập ngành (Khoa học hàng hải)
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169624
00214
0048DB68807-7042-4DAA-BBFE-F07709984CDE
005201709121532
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170912153202|bvanpth|c20170711083227|dnguyenloi|y20170711083143|znguyenloi
082 |a623.812
100|aPhùng Minh Lộc
245 |aQuản lý đội tàu / |cPhùng Minh Lộc
260|aNha Trang : |bĐại Học Nha Trang, |c2017
300 |a134 tr.
650 |aTàu thủy - Quản lý
690 |aQuản lý đội tàu
690|aThực tập ngành (Khoa học hàng hải)
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/quanlydoitau_phungminhloc/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét