GT,Bài giảng ĐHNT
001.4
Phương pháp nghiên cứu khoa học /
DDC 001.4
Tác giả CN Nguyễn Thế Hân
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu khoa học / Nguyễn Thế Hân, Nguyễn Văn Minh
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 94 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khoa học -Nghiên cứu
Môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169623
00214
004CD0BF75E-B048-43D8-BAC4-C028055FC674
005201707110814
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170711081443|znguyenloi
082 |a001.4
100 |aNguyễn Thế Hân
245 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Thế Hân, Nguyễn Văn Minh
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2017
300 |a94 tr.
650 |aKhoa học |xNghiên cứu
690 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học
700|aNguyễn Văn Minh
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/phuongphapnghiencuukhoahoc_nguyenthehan_nguyenvanminh/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét