GT,Bài giảng ĐHNT
004.125
Kỹ thuật vi xử lý /
DDC 004.125
Tác giả CN Nguyễn Thanh Tuấn
Nhan đề Kỹ thuật vi xử lý / Nguyễn Thanh Tuấn
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 290 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Vi xử lý (Máy tính) - Kỹ thuật
Môn học Kỹ thuật vi xử lý
000 00000nam a2200000 4500
00169622
00214
00420016D99-0C43-4AD3-8615-4F0BE5BE0F08
005201707110804
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170711080430|znguyenloi
082 |a004.125
100 |aNguyễn Thanh Tuấn
245 |aKỹ thuật vi xử lý / |cNguyễn Thanh Tuấn
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a290 tr. ;
650 |aVi xử lý (Máy tính) - Kỹ thuật
690 |aKỹ thuật vi xử lý
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/kythuatvixuly_nguyenthanhtuan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét