GT,Bài giảng ĐHNT
351
Nhập môn Hành chính nhà nước /
DDC 351
Tác giả CN Hà Việt Hoài
Nhan đề Nhập môn Hành chính nhà nước / Hà Việt Hoài, Đinh Thị Sen
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2012
Mô tả vật lý 334 tr.
Thuật ngữ chủ đề Hành chính học
Môn học Nhập môn hành chính nhà nước
Tác giả(bs) CN Đinh Thị Sen
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0016832
00214
004C2D111F7-6013-4289-8A59-9111373FB063
005201703270927
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170327092810|boanhntk|c20121009074331|dtrangthuvien|y20121003142420|ztrangthuvien
082 |a351
100 |aHà Việt Hoài
245 |aNhập môn Hành chính nhà nước / |cHà Việt Hoài, Đinh Thị Sen
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2012
300 |a334 tr.
650 |aHành chính học
690 |aNhập môn hành chính nhà nước
700 |aĐinh Thị Sen
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/hanh chinh nha nuoc_viethoai_sen/bia hanh chinh nha nuoc_viethoai_senthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d90

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét