Sách tiếng Việt
621.31
Tài liệu tập huấn kỹ thuật sử dụng thiết bị điện tử hàng hải trên tàu đánh cá /
DDC 621.31
Tác giả CN Trần Tiến Phức
Nhan đề Tài liệu tập huấn kỹ thuật sử dụng thiết bị điện tử hàng hải trên tàu đánh cá / Trần Tiến Phức
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trung tâm khuyến nông khuyến ngư quốc gia, 2012
Mô tả vật lý 28 tr.
Môn học Hàng hải cơ bản cho nghề cá
Môn học Máy điện hàng hải
Môn học Điện tử hàng hải
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016614
00211
0043116D01A-B323-431F-AE15-C9240E2668E5
005201703151619
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170315161958|boanhntk|c20160525082610|doanhntk|y20120802103223|ztrangthuvien
082 |a621.31
100 |aTrần Tiến Phức
245 |aTài liệu tập huấn kỹ thuật sử dụng thiết bị điện tử hàng hải trên tàu đánh cá / |cTrần Tiến Phức
260 |aNha Trang : |bTrung tâm khuyến nông khuyến ngư quốc gia, |c2012
300 |a28 tr.
690 |aHàng hải cơ bản cho nghề cá
690 |aMáy điện hàng hải
690|aĐiện tử hàng hải
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/tai lieu tap huan dthh_khuyenngu_trantienphuc/trantienphucthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d58

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét