Sách tiếng Việt
650.12 K 300 R
Dạy con làm giàu. Tập 4 :
DDC 650.12
Tác giả CN Kiyosaki, Robert T.
Nhan đề Dạy con làm giàu. Tập 4 : Con giàu con thông minh / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter; Thu Nhi biên dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 17
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2015
Mô tả vật lý 255 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cá nhân thành công trong kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh-Nghệ thuật
Tác giả(bs) CN Lechter, Sharon L.
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000038178
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164587
00211
00409185E4A-0C03-4AC9-AE2D-686912921AAF
005201706221549
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170622154919|bvanpth|y20170526113120|zvanpth
082 |a650.12|bK 300 R
100|aKiyosaki, Robert T.
245 |aDạy con làm giàu. Tập 4 : |bCon giàu con thông minh / |cRobert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter; Thu Nhi biên dịch
250 |aTái bản lần thứ 17
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2015
300 |a255 tr.
650 |aCá nhân thành công trong kinh doanh
650 |aKinh doanh|xNghệ thuật
700 |aLechter, Sharon L.
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000038178
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/dayconlamgiau_tap4_kiyosakithumbimage.jpg
890|a1|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038178 Kho mượn 650.12 K 300 R Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét