Sách tiếng Việt
636.5 Ng 527 Đ
Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm /
DDC 636.5
Tác giả CN Nguyễn Kim Đường
Nhan đề Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm / Nguyễn Kim Đường, Hoàng Thị Mai
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 178 tr. : Ảnh ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Gia cầm-Kỹ thuật chăn nuôi
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị Mai
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000028137-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164571
00211
00404067BE3-66C6-4CBB-A875-D594E7D4E246
005201706221050
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170622105045|bvanpth|y20170526103910|zvanpth
082 |a636.5|bNg 527 Đ
100 |aNguyễn Kim Đường
245 |aKỹ thuật chăn nuôi gia cầm / |cNguyễn Kim Đường, Hoàng Thị Mai
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a178 tr. : |bẢnh ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aGia cầm|xKỹ thuật chăn nuôi
700|aHoàng Thị Mai
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028137-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/ktchannuoigiacam_ngkimduongthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028137 Kho đọc Sinh viên 636.5 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 1
2 1000028138 Kho đọc Sinh viên 636.5 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 2
3 1000028139 Kho đọc Sinh viên 636.5 Ng 527 Đ Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét