Sách tiếng Việt
632.95 K 600
Kỹ thuật sản xuất và sử dụng một số chế phẩm từ nấm ký sinh côn trùng phòng trừ sâu hại cây trồng /
DDC 632.95
Nhan đề Kỹ thuật sản xuất và sử dụng một số chế phẩm từ nấm ký sinh côn trùng phòng trừ sâu hại cây trồng / Nguyễn Thị Thúy và những người khác
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 155 tr. : Ảnh ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Thuốc trừ sâu bệnh-Kỹ thuật sản xuất
Môn học Công nghệ sinh học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000028134-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164566
00211
0042868E16D-6B8C-4B94-B6F7-25F9341339DB
005201705261030
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170526103020|zvanpth
082 |a632.95|bK 600
245 |aKỹ thuật sản xuất và sử dụng một số chế phẩm từ nấm ký sinh côn trùng phòng trừ sâu hại cây trồng / |cNguyễn Thị Thúy và những người khác
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a155 tr. : |bẢnh ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aThuốc trừ sâu bệnh|xKỹ thuật sản xuất
690 |aCông nghệ sinh học
700|aNguyễn Thị Thanh
700|aNguyễn Thị Thúy
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028134-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/ktsxvasudungchepham_ngthithuythumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028134 Kho đọc Sinh viên 632.95 K 600 Sách Tiếng Việt 1
2 1000028135 Kho đọc Sinh viên 632.95 K 600 Sách Tiếng Việt 2
3 1000028136 Kho đọc Sinh viên 632.95 K 600 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét