Sách tiếng Việt
639.31 Ng 527 V
Kỹ thuật sản xuất giống cá chuối hoa /
DDC 639.31
Tác giả CN Nguyễn Đình Vinh
Nhan đề Kỹ thuật sản xuất giống cá chuối hoa / Nguyễn Đình Vinh, Tạ Thị Bình, Trần Thị Kim Ngân
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 121 tr. : Ảnh ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Cá nước ngọt-Kỹ thuật sản xuất giống
Môn học Sản xuất giống cá nước ngọt
Tác giả(bs) CN Tạ Thị Bình
Tác giả(bs) CN Trần Thị Kim Ngân
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000028131-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164564
00211
00437D66CC0-786B-496A-BCE9-3DBC2F6621A0
005201705261015
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170526101519|bvanpth|y20170526101327|zvanpth
082 |a639.31|bNg 527 V
100 |aNguyễn Đình Vinh
245 |aKỹ thuật sản xuất giống cá chuối hoa / |cNguyễn Đình Vinh, Tạ Thị Bình, Trần Thị Kim Ngân
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a121 tr. : |bẢnh ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aCá nước ngọt|xKỹ thuật sản xuất giống
690 |aSản xuất giống cá nước ngọt
700|aTạ Thị Bình
700|aTrần Thị Kim Ngân
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028131-3
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/ktsxgiongcachuoihoa_ngdinhvinhthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028131 Kho đọc Sinh viên 639.31 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 1
2 1000028132 Kho đọc Sinh viên 639.31 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 2
3 1000028133 Kho đọc Sinh viên 639.31 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét