Sách tiếng Việt
959.7 V 400 Đ
Lần giở thêm trong trang sử Việt /
DDC 959.7
Tác giả CN Võ Xuân Đàn
Nhan đề Lần giở thêm trong trang sử Việt / Võ Xuân Đàn
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc gia, 2017
Mô tả vật lý 912 tr. ; 24 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam-Lịch sử
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028140
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164563
00211
0041A698A46-B3C5-49F2-BE08-7C983592D426
005201705260846
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047344178
039|y20170526084651|zvanpth
082 |a959.7|bV 400 Đ
100 |aVõ Xuân Đàn
245 |aLần giở thêm trong trang sử Việt / |cVõ Xuân Đàn
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc gia, |c2017
300 |a912 tr. ; |c24 cm
500 |aSách biếu
650 |aViệt Nam|xLịch sử
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028140
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/langiothemtrongtrangsuviet_voxuandanthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028140 Kho đọc Sinh viên 959.7 V 400 Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét