GT,Bài giảng ĐHNT
621.381
Điện tử công suất /
DDC 621.381
Tác giả CN Trần Tiến Phức
Nhan đề Điện tử công suất / Trần Tiến Phức
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 104 tr.:
Thuật ngữ chủ đề Điện tử công suất
Thuật ngữ chủ đề Điện tử công suất
Môn học Điện tử công suất
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164540
00214
004B10D9C83-A59C-4537-B428-4ADE6BBBF3E9
005201705251501
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170525150110|znguyenloi
082 |a621.381
100 |aTrần Tiến Phức
245 |aĐiện tử công suất / |cTrần Tiến Phức
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a 104 tr.:
650 |aĐiện tử công suất
650 |aĐiện tử công suất
690 |aĐiện tử công suất
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/dientucongsuat_trantienphuoc/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét