GT,Bài giảng ĐHNT
621.38
Điện tử tương tự /
DDC 621.38
Nhan đề Điện tử tương tự / Trần Tiến Phức
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 104 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Điện tử tương tự
Môn học Điện tử tương tự
000 00000nam a2200000 4500
00164535
00214
0048331B6E9-CC16-40D0-B780-5B8208107C1B
005201705251451
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170525145105|znguyenloi
082 |a621.38
245 |aĐiện tử tương tự / |cTrần Tiến Phức
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a104 tr. ;
650 |aĐiện tử tương tự
690 |aĐiện tử tương tự
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/dientutuongtu_trantienphuoc/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét