GT,Bài giảng ĐHNT
658.15
Tài chính doanh nghiệp /
DDC 658.15
Tác giả CN Hoàng Văn Tuấn
Nhan đề Tài chính doanh nghiệp / Hoàng Văn Tuấn
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 63 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tài chính doanh nghiệp
Môn học Tài chính doanh nghiệp
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164531
00214
0044DCA22D2-8F6D-4DE3-8E6B-40C1D4FF7E41
005201705251444
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170525144431|znguyenloi
082 |a658.15
100 |aHoàng Văn Tuấn
245 |aTài chính doanh nghiệp / |cHoàng Văn Tuấn
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a63 tr.
650 |aTài chính doanh nghiệp
690 |aTài chính doanh nghiệp
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/taichinhdoanhnghiep_hoangvantuan/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét