GT,Bài giảng ĐHNT
639.2
Bài giảng Khai thác Thủy sản /
DDC 639.2
Tác giả CN Nguyễn Trọng Thảo
Nhan đề Bài giảng Khai thác Thủy sản / Nguyễn Trọng Thảo
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 107 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Nghề cá
Thuật ngữ chủ đề Đánh cá - Kỹ thuật
Môn học Khai thác thủy sản
000 00000nam a2200000 4500
00164516
00214
00444293B5E-2BDB-42C0-9EEE-F950339891BD
005201705251420
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170525141954|bnguyenloi|y20170525141541|znguyenloi
082 |a639.2
100 |aNguyễn Trọng Thảo
245 |aBài giảng Khai thác Thủy sản / |cNguyễn Trọng Thảo
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a107 tr. ;
650 |aNghề cá
650 |aĐánh cá - Kỹ thuật
690|aKhai thác thủy sản
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/khaithacthuysan_nguyentrongthao/0page_001thumbimage.jpg
890|d0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào