GT,Bài giảng ĐHNT
639.2
Đánh giá trữ lượng đàn cá khai thác /
DDC 639.2
Tác giả CN Nguyễn Trọng Thảo
Nhan đề Đánh giá trữ lượng đàn cá khai thác / Nguyễn Trọng Thảo
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 94 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Đánh cá - Kỹ thuật
Môn học Đánh giá trữ lượng đàn cá khai thác
000 00000nam a2200000 4500
00164515
00214
00471015080-E8F1-4C9E-B438-B8E2197457DD
005201705251401
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170525140150|znguyenloi
082 |a639.2
100 |aNguyễn Trọng Thảo
245 |aĐánh giá trữ lượng đàn cá khai thác / |cNguyễn Trọng Thảo
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a94 tr. ;
650 |aĐánh cá - Kỹ thuật
690 |aĐánh giá trữ lượng đàn cá khai thác
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/danhgiatruluongdancakhaithac_nguyentrongthao/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét