GT,Bài giảng ĐHNT
620.112 Tr 121 Tr
Hướng dẫn giải bài tập Sức bền vật liệu :
DDC 620.112
Tác giả CN Trần Hưng Trà
Nhan đề Hướng dẫn giải bài tập Sức bền vật liệu : Lưu hành nội bộ / Trần Hưng Trà
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 182 tr. ; 27 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Sức bền vật liệu-Bài tập
Môn học Sức bền vật liệu
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028144
000 00000nam a2200000 4500
00164367
00214
004E5D7B1EE-71F9-4C34-9329-293AAB1B2189
005201705291443
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170529144328|bvinhpq|c20170526105328|dvanpth|y20170522165430|zvanpth
082 |a620.112|bTr 121 Tr
100 |aTrần Hưng Trà
245 |aHướng dẫn giải bài tập Sức bền vật liệu : |bLưu hành nội bộ / |cTrần Hưng Trà
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a182 tr. ; |c27 cm
500|aSách biếu
650 |aSức bền vật liệu|xBài tập
690|aSức bền vật liệu
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028144
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/hdgiaibtsucbenvl_tranhungtra/pagethumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028144 Kho đọc Sinh viên 620.112 Tr 121 Tr Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét