Sách ngoại văn
621.3
The Lighting Handbook
DDC 621.3
Nhan đề The Lighting Handbook
Thông tin xuất bản Zumtobel Lighting GmbH Schweizer Strasse 30, 2007
Mô tả vật lý 223 p.
Phụ chú Sách biếu tặng
Thuật ngữ chủ đề Lighting.
Môn học Kỹ thuật chiếu sáng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164306
00212
004BB722896-1C4D-4929-8067-E303AD694DC4
005201705191112
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170519111158|bngavt|y20170519104850|zngavt
082 |a621.3
245 |aThe Lighting Handbook
260 |bZumtobel Lighting GmbH Schweizer Strasse 30, |c2007
300 |a223 p.
500|aSách biếu tặng
650 |aLighting.
690 |aKỹ thuật chiếu sáng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/thelightinghandbook/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét