Sách tiếng Việt
657.45
Đường vào nghề kiểm toán /
DDC 657.45
Nhan đề Đường vào nghề kiểm toán / Nguyễn Thu An
Thông tin xuất bản TP. HCM : Trẻ, 2005
Mô tả vật lý 180 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kiểm toán
Môn học Kiểm toán
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
00161195
00211
00497E8C0BA-EE49-4C72-AF22-0C44E0D07785
005201704180915
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20170418091514|znguyenloi
082 |a657.45
245 |aĐường vào nghề kiểm toán / |cNguyễn Thu An
260 |aTP. HCM : |bTrẻ, |c2005
300 |a180 tr. ; |c24 cm.
650 |aKiểm toán
690 |aKiểm toán
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/duongvaonghekiemtoan_nguyenthuan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét