GT,Bài giảng ĐHNT
658
Đàm phán trong kinh doanh /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thị Hà Trang
Nhan đề Đàm phán trong kinh doanh / Nguyễn Thị Hà Trang
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 75 tr.
Thuật ngữ chủ đề Đàm phán-Kỹ năng
Môn học Đàm phán trong kinh doanh
000 00000nam a2200000 4500
00161189
00214
00446B1D836-D4A3-4DD6-982E-2372923F29B5
005201704180904
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170418090459|znguyenloi
082 |a658
100|aNguyễn Thị Hà Trang
245 |aĐàm phán trong kinh doanh / |cNguyễn Thị Hà Trang
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a75 tr.
650 |aĐàm phán|xKỹ năng
690|aĐàm phán trong kinh doanh
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/damphantrongkinhdoanh_nguyenthihatrang/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét