Sách tiếng Việt
658.3 R 400 W
Chuyển hóa nguồn nhân lực :
DDC 658.3
Tác giả CN Rothwell, William J.
Nhan đề Chuyển hóa nguồn nhân lực : Thể hiện tầm lãnh đạo chiến lược nhằm thích ứng với các xu hướng tương lai / William J. Rothwell, Robert K. Prescott, Maria W. Taylor; Vũ Thanh Vân dịch
Nhan đề khác Human resource transformation
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Kinh tế quốc dân, 2010
Mô tả vật lý 286 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị nhân sự
Môn học Quản trị nhân sự
Tác giả(bs) CN Prescott, Robert K.
Tác giả(bs) CN Taylor, Maria W.
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028124
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161132
00211
004189C56B4-67BA-43B2-8329-A2EA106D86E1
005201804021623
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180402162359|bvanpth|c20170529155130|dvinhpq|y20170414170246|zvanpth
082 |a658.3|bR 400 W
100 |aRothwell, William J.
245 |aChuyển hóa nguồn nhân lực : |bThể hiện tầm lãnh đạo chiến lược nhằm thích ứng với các xu hướng tương lai / |cWilliam J. Rothwell, Robert K. Prescott, Maria W. Taylor; Vũ Thanh Vân dịch
246 |aHuman resource transformation
260 |aTp. HCM : |bKinh tế quốc dân, |c2010
300 |a286 tr. ; |c24 cm
650 |aQuản trị nhân sự
690 |aQuản trị nhân sự
700|aPrescott, Robert K.
700|aTaylor, Maria W.
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028124
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/chuyenhoanguonnhanluc_williamjrothwell/pagethumbimage.jpg
890|a1|b1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028124 Kho đọc Sinh viên 658.3 R 400 W Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét