Sách tiếng Việt
658.81 H 100 D
Quản trị bán hàng : /
DDC 658.81
Tác giả CN Hà Thị Thùy Dương
Nhan đề Quản trị bán hàng : / Hà Thị Thùy Dương
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Nông nghiệp, 2013
Mô tả vật lý 173 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường ĐH Mở Tp. HCM. Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Bán hàng-Kỹ năng
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh-Nghệ thuật
Môn học Quản trị bán hàng
Tác giả(bs) CN Hà Thị Thùy Dương
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028117
000 00000nam a2200000 4500
00161131
00211
0041F2763F6-99E6-4947-9A63-FFA17355C869
005201705301009
008130110s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170530100900|bvinhpq|y20170414161138|zvanpth
082 |a658.81|bH 100 D
100 |aHà Thị Thùy Dương
245 |aQuản trị bán hàng : / |cHà Thị Thùy Dương
260 |aTp. HCM : |bNông nghiệp, |c2013
300 |a173 tr. ; |c27 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường ĐH Mở Tp. HCM. Sách biếu
650 |aBán hàng|xKỹ năng
650 |aKinh doanh|xNghệ thuật
690|aQuản trị bán hàng
700|aHà Thị Thùy Dương
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028117
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quantribanhang_hathithuyduong/pagethumbimage.jpg
890|a1|b1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028117 Kho đọc Sinh viên 658.81 H 100 D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét