Sách tiếng Việt
658.151 Ng 527 L
Quản trị chi phí :
DDC 658.151
Tác giả CN Nguyễn Thị Phương Loan
Nhan đề Quản trị chi phí : Tài liệu hướng dẫn học tập / Nguyễn Thị Phương Loan
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐH Mở, 2012
Mô tả vật lý 190 tr. ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường ĐH Mở Tp. HCM. Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chi phí
Môn học Quản trị chi phí
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028115
000 00000nam a2200000 4500
00160947
00211
00419542528-44F7-47D8-90DB-5D2F78B2DE46
005201705301030
008130110s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170530103015|bvinhpq|y20170412165445|zvanpth
082 |a658.151|bNg 527 L
100 |aNguyễn Thị Phương Loan
245 |aQuản trị chi phí : |bTài liệu hướng dẫn học tập / |cNguyễn Thị Phương Loan
260 |aTp. HCM : |bĐH Mở, |c2012
300 |a190 tr. ; |c21 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường ĐH Mở Tp. HCM. Sách biếu
650|aQuản trị chi phí
690|aQuản trị chi phí
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028115
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/tlhdhoctapquantrichiphi_nguyenthiphuongloan/pagethumbimage.jpg
890|a1|b1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028115 Kho đọc Sinh viên 658.151 Ng 527 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét