Sách tiếng Việt
658.404 Tr 312 A
Hỏi - Đáp Quản trị dự án /
DDC 658.404
Tác giả CN Trịnh Thùy Anh
Nhan đề Hỏi - Đáp Quản trị dự án / Trịnh Thùy Anh
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Nông Nghiệp, 2014
Mô tả vật lý 184 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị dự án
Môn học Quản trị dự án
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000028112
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160943
00211
0043741C7A1-AA1B-4021-99CA-49D8C0DD086D
005201704121604
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170412160511|bvanpth|y20170412160449|zvanpth
082 |a658.404|bTr 312 A
100 |aTrịnh Thùy Anh
245 |aHỏi - Đáp Quản trị dự án / |cTrịnh Thùy Anh
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNông Nghiệp, |c2014
300 |a184 tr. ; |c21 cm
650 |aQuản trị dự án
690 |aQuản trị dự án
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028112
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/hoidapquantriduan_trinhthuyanhthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028112 Kho đọc Sinh viên 658.404 Tr 312 A Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào