Sách ngoại văn
TP374 .P3285 2009
Packaging research in food product design and development /
LCC TP374
DDC 664.09
Nhan đề Packaging research in food product design and development / Edited by Howard R.Moskowitz and others
Thông tin xuất bản Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2009.
Mô tả vật lý xiii, 264 p. : ill. ; 26 cm.
Thuật ngữ chủ đề Food - Packaging.
Thuật ngữ chủ đề Packaging - Research.
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Bao bì
Môn học Bao bì và bao gói sản phẩm
Môn học Phát triển sản phẩm thực phẩm
Tác giả(bs) CN Moskowitz, Howard R.
000 01107nam a2200265 a 4500
0016073
00212
004B9692F09-B7A1-43D5-848F-95478B525327
005201205291414
008090312s2009 iaua b 001 0 eng
0091 0
010 |a 2009009724
020 |a0813812224 (hbk.)
020 |a9780813812229 (hbk.)
035 |a(OCoLC)ocn156808405
039|a29-May-2012 07:14:26|boanhntk|c29-May-2012 07:04:42|doanhntk|y29-May-2012 06:55:59|zoanhntk
040 |aDLC|cDLC|dAGL|dBAKER|dBTCTA|dBWX|dC#P|dDLC|dNLGGC|dXVF|dYDXCP
05000|aTP374|b.P3285 2009
08200|222|a664.09
24500|aPackaging research in food product design and development / |cEdited by Howard R.Moskowitz and others
260 |aAmes, Iowa : |bWiley-Blackwell, |c2009.
300 |axiii, 264 p. : |bill. ; |c26 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and index.
650 0|aFood - Packaging.
650 0|aPackaging - Research.
650|aThực phẩm - Bao bì
690|aBao bì và bao gói sản phẩm
690|aPhát triển sản phẩm thực phẩm
7001 |aMoskowitz, Howard R.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/ebooks/englishreferenceebooks/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/664_congnghethucpham/packaging research in food_h.moskowitz/00813812229thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
999|aLibrary of Congress|tjetdsp_bibsummary

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét