Luận văn, luận án
362.5 Ng 527 Nh
Nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa /
DDC 362.5
Tác giả CN Nguyễn Nhi
Nhan đề Nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa / Nguyễn Nhi; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2016
Mô tả vật lý 96 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế Nông nghiệp. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế địa phương
Thuật ngữ chủ đề An sinh xã hội
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000006449
000 00000nam a2200000 4500
00160404
00216
004A19A8ED1-BACD-464C-908A-DE9C27D58B78
005201803301626
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180330162704|bvanpth|y20170404162920|zvanpth
082 |a362.5|bNg 527 Nh
100 |aNguyễn Nhi
245 |aNâng cao thu nhập cho các hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa / |cNguyễn Nhi; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2016
300 |a96 tr. ; |c27 cm|ePhụ lục
490 |aNgành Kinh tế Nông nghiệp. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế địa phương
650|aAn sinh xã hội
700 |aPhạm Hồng Mạnh: GVHD
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000006449
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000006449 Kho tham khảo (SDH cũ) 362.5 Ng 527 Nh Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét