Sách ngoại văn
363.12
Automotive Accident Reconstruction :
DDC 363.12
Tác giả CN Struble, Donald E.
Nhan đề Automotive Accident Reconstruction : Practices and Principles / Donald E. Struble.
Thông tin xuất bản Boca Raton, FL : CRC Press, 2014
Mô tả vật lý 466 p.
Thuật ngữ chủ đề Traffic accident investigation.
Thuật ngữ chủ đề Traffic accidents
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159773
00212
0042C8B8D93-BF58-445E-AE0C-A6E88434AF46
005201703201525
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170320152523|zngavt
082 |a363.12
100 |aStruble, Donald E.
245 |aAutomotive Accident Reconstruction : |bPractices and Principles / |cDonald E. Struble.
260 |aBoca Raton, FL : |bCRC Press, |c2014
300 |a466 p.
650 |aTraffic accident investigation.
650 |aTraffic accidents
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/automotiveaccident _donaldestruble/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét