Sách ngoại văn
690.534
Analysis and design of marine structures /
DDC 690.534
Nhan đề Analysis and design of marine structures / editors, C. Guedes Soares, J. Romanoff.
Thông tin xuất bản Boca Raton : CRC Press, 2013
Mô tả vật lý 604 p.
Thuật ngữ chủ đề Civil Engineering
Thuật ngữ chủ đề Marine engineering
Thuật ngữ chủ đề Offshore structures
Môn học Công trình thủy công
Tác giả(bs) CN Romanoff, Jani.
Tác giả(bs) CN Soares, C. Guedes.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159766
00212
004859C0A37-632F-4C27-BD4F-03A3858C1AE9
005201703201443
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170320144336|zngavt
082 |a690.534
245 |aAnalysis and design of marine structures / |ceditors, C. Guedes Soares, J. Romanoff.
260 |aBoca Raton : |bCRC Press, |c2013
300 |a604 p.
650 |aCivil Engineering
650 |aMarine engineering
650 |aOffshore structures
690 |aCông trình thủy công
700 |aRomanoff, Jani.
700 |aSoares, C. Guedes.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/analysisanddesign_ cguedessoares/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét