Sách ngoại văn
The motor car :
Nhan đề The motor car : past, present and future / Giancarlo Genta, Lorenzo Morello, Francesco Cavallino, Luigi Filtri
Thông tin xuất bản Dordrecht : Springer, 2014
Mô tả vật lý 637 p.
Thuật ngữ chủ đề Automobiles Technological innovations
Thuật ngữ chủ đề Motor vehicles
Môn học Công nghệ Kỹ thuật ô tô
Tác giả(bs) CN Morello, Lorenzo.
Tác giả(bs) CN Cavallino, Francesco
Tác giả(bs) CN Filtri, Luigi.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159744
00212
00484EC541A-CEEF-4F17-82E6-5AB28919A906
005201703201011
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170320101129|bngavt|y20170320100611|zngavt
245 |aThe motor car : |bpast, present and future / |cGiancarlo Genta, Lorenzo Morello, Francesco Cavallino, Luigi Filtri
260 |aDordrecht : |bSpringer, |c2014
300 |a637 p.
650 |aAutomobiles Technological innovations
650 |aMotor vehicles
690 |aCông nghệ Kỹ thuật ô tô
700 |aMorello, Lorenzo.
700 |aCavallino, Francesco
700 |aFiltri, Luigi.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/themotorcar_giancarlogenta/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét